Tymhorau

 

 

image

GWYLIAU YSGOL
2019-2020


TYMOR:
HYDREF 2019: 2 Medi 2019 - 20 Rhagfyr 2019
GWANWYN 2020: 6 Ionawr 2020 - 3 Ebrill 2020
HAF 2020: 20 Ebrill 2020 - 20 Gorffennaf 2020

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 3 Medi, 2019.

GWYLIAU:
28 Hydref – 1 Tachwedd 2019 (Hanner-Tymor)
23 Rhagfyr 2019 - 3 Ionawr 2020 (Gwyliau’r Nadolig)
17 - 21 Chwefror 2020 (Hanner-Tymor)
6 - 17 Ebrill 2020 (Gwyliau’r Pasg)
8 Mai 2020 (Calan Mai)
25 - 29 Mai 2020 (Hanner-Tymor)
21 Gorffennaf - 31 Awst 2020 (Gwyliau’r Haf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Mawrth, 1 Medi, 2020 i athrawon, a dydd Mercher, 2 Medi i ddisgyblion (i’w gadarnhau).

2 Medi 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 Diwrnod Hyfforddiant

Daw hyn â'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr Haf.

 

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: post@ysgolglanymor.cymru