Gwybodaeth

 

I lawrlwytho prosbectws 2021 - 2022 yn ei gyfanrwydd - cliciwch yma


Pamffled Gwybodaeth GDPR i Disgyblion Ysgol Glan y Môr
- cliciwch yma

Grant Amddifadedd Disgyblion Ysgol Glan y Môr am 2020/21 - cliciwch yma

Gwybodaeth am y Grant Dysgu Proffesiynol, 2019/20 - cliciwch yma

Grant Amddifadedd Disgyblion Ysgol Glan y Môr am 2018/19 - cliciwch yma

 

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: swyddfa@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru