Rhieni

 

image

 

Rydym yn awyddus i feithrin perthynas iach rhwng yr ysgol a’r cartref.

Ymdrechwn i gynnwys rhieni fel partneriaid yn ein hymdrechion, ac i gyfathrebu’n glir ac yn onest yn ôl yr angen.

 

Dewisiadau Blwyddyn 9 - cliciwch yma

 

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: swyddfa@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru