Dolenni Defnyddiol

 

 

image

Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru 2016

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant ym mlynyddoedd 2-9 - cliciwch yma

Bwletin GwE: 11 Ebrill 2016 (Rhifyn 26) - cliciwch yma

 

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: swyddfa@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru