Sports

 

logo

Magi Huws yw Swyddog 5x60 yr ysgol.

"Mae fy amser yn cael ei rannu rhwng nifer o ysgolion . Nôd y cynllun 5x60 yw cael plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol 5 gwaith yr wythnos am 60 munud.

Fy rôl i fel Swyddog pobl Ifanc egniol yw bod yn gyfrifol am gynnal a threfnu gweithgareddau allgyrsiol ar gyfer pob disgybl – yn enwedig y rhai sydd ddim yn cymryd rhan yn barod.

Rhestrwn rhai o’r gweithgareddau sydd ar gynnig tymor yma:
Dodgeball, Badminton, Sboncen, Dringo, Beicio, Dawnsio, Bocsio, Hwylio, diwrnod byw ar y tir a sgiliau byw yn y gwyllt,"

Dewch i ymuno â’r hwyl!

Sports News

 

Sports Day 2013

Results of School Sports Day 2013 - click here2012 School Sports Day
We had a cloudy but a fine and warm day for our annual school sports on May the 23rd. The pupils were full of enthusiasm and determined to do their best from the first event for their particular house. There were several unforgettable races, throwing and jumping event of a high standard and 14 records were broken in all during the day. It was a joy to see so many pupils competing and although winning is important, competing and taking part is far more important.

2012 Final House Placings
Girls Enlli - 377 Gwylan - 308 Tudwal - 394
Girls Shield Winners TUDWAL – 394
Boys Enlli - 332 Gwylan - 512 Tudwal - 378
Boys Shield Winners GWYLAN – 512

Total Enlli – 709 Gwylan – 820 Tudwal – 772

Winners of the Paul Waltho Memorial Cup for House with highest pointsGWYLAN – 820 pwynt / points
2ail – Enlli (722pt) - 3ydd – Tudwal (709pt)

2012 - Champions Shield Winners

Year 7
Boys

1af – Cliff Schwabauer (Gwylan)
1af - 100m – record newydd 13.31 eiliad; 300m – record newydd 42.38 eiliad;
Taflu Disgen - record newydd – 24m 95cm; Taflu Pwysau;
2ail – Bailey Rae (Enlli)
3ydd – Ifan Roberts (Gwylan)
Girls
1af – Daniella Thompson (Tudwal)
2ail – Mari Thomas (Gwylan)
3ydd – Elain Davies (Enlli)

Year 8
Boys

1af – Tomos Thomas (Tudwal) 1af – 100m; 200m; naid hir; naid driphlyg.
2ail – Owi Ellis (Gwylan)
3ydd – Elis Williams (Gwylan)
Girls
1af – Cari Williams (Enlli) 1af - 300m; Naid hir; Naid driphlyg. 4ydd – 200m.
2ail – Alaw Hicks Thomas (Gwylan)
3ydd – Mared Owen (Enlli)

Year 9
Boys

1af – Rhys Tudor (Gwylan) 1af – Taflu Pwysau; Disgen; Naid hir; Naid driphlyg
2ail – Sam Harris (Gwylan)
3ydd – Zac Claybrook (Enlli)
Girls
1af – Steffi Studt (Gwylan)
- 1af - 100m; 200m; 300m (record newydd 47.19 eiliad); Naid hir; Naid driphlyg; Disgen.
2ail – Sian Rosewarne (Tudwal)
3ydd – Lleucu Myrddin (Enlli)

Year 10
Boys
1af – Liam Jones (Gwylan)
1af – 100m; 200m; Naid hir; Naid driphlyg
2ail – William Jones (Gwylan)
3ydd – Tomos Coles (Tudwal)
Girls
1af – Catrin Elias (Tudwal) - 1af - 100m; 200m; 300m; Naid hir; Naid driphlyg;
2ail – Moli Davies (Tudwal)
3ydd – Elin Ellis (Tudwal) a Nel Bere (Gwylan)

Other New Records
Boys
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 100m Blwyddyn 7 – Gwylan – 61.17 eiliad
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 300m Blwyddyn 8 – Tudwal – 3 munud 13.14 eiliad
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 100m Blwyddyn 9 – Enlli – 54.53 eiliad
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 300m Blwyddyn 9 – Enlli – 2 munud 59.78 eiliad
Girls
Tîm Ras Gyfnewid / Relay Race - 4 x 100m Blwyddyn 10 – Tudwal – 61.08 eiliad

Captains of Winning House
Gwylan
Wil Jones & Morfudd Ifans

 


5x60 Activities

tim rygbi
sboncen
Pupils took part in many 5x60 activities during Spring Term 2012.

At the beginning of March 2 groups of girls took part in a “Night of Dance“ for Gwynedd and Môn Schools, held at “The Gallery” in Caernarfon, It gave each school a chance to perform a dance on stage in front of an audience. The girls thoroughly enjoyed the experience. Another successful Squash competition was organised between Ysgol Glan y Môr and Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda. Glan y Môr won by 21 points to 15. There was also a Girls’ Rugby Competition between Glan Y Môr and Botwnnog. Unfortunately Botwnnog girls won 63 - 15. The ball was then signed by the winning team and given to the Glan y Môr team. As you can see the pupils have had a very busy term!


Gwynedd Cup
Congratulations to the Year 7 football team on their success in the Gwynedd Cup Tournament. They beat many schools like Botwnnog, Eifionydd, Ardudwy and Bala to play against Brynrefail in the final. The final score after a very competitive and hard game was Glan y Môr 2, Brynrefail 0. This is the first trophy that the young team have won, so congratulations. On the same day the Year 8 team also played in the Yr 8 final against Sir Hugh Owen but unfortunately lost 5 - 0, but we would like to congratulate them for getting as far as the finals and trying their very best against the Cofis.

Calendar

Contact

Address: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Phone: 01758 701244
Fax: 01758 701310
E-mail: swyddfa@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru