Disgyblion

 

image


“Mae gan bawb yr hawl i ddysgu.”

  • Disgwylir i bob disgybl ddangos cwrteisi a pharch tuag at bob aelod o staff yr ysgol yn ogystal â thuag at ei gilydd.
  • Dylai pob disgybl barchu eiddo’r ysgol bob amser
  • Rhaid cyrraedd gwersi mewn pryd
  • Rhaid ymdrechu 100% ym mhob gwers
  • Mae presenoldeb cyson yn yr ysgol yn greiddiol i lwyddiant pob disgybl

 

Cyngor Ysgol

 

image


Cadeirydd –
Aneesa Kahn
Is-Gadeirydd –
Iwan Puw
Ysgrifenyddes –
Alaw Jones
Is-ysgrifenydd –
Hari Gwyn

Mae gan bob dosbarth cofrestru ddau aelod sy’n eu cynrychioli ar y Cyngor Ysgol. Rôl y cynrychiolwyr ydi casglu gwybodaeth gan eu dosbarth a bwydo nôl yr hyn sy’n cael ei drafod yn y Cyngor Ysgol.

Mae’r Cyngor Ysgol yn trefnu nifer o weithgareddau i gasglu arian tuag at elusen o’u dewis yn flynyddol.

 

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: swyddfa@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru