Croeso i Ysgol Glan y Môr, Pwllheli

 

image


Rydym yn ymdrechu i ddarparu gwybodaeth sy’n ddefnyddiol ar eich cyfer ac i rannu newyddion am yr ysgol a'r disgyblion gyda chi.
Menai Jones, Pennaeth

Darllen mwy »

Newyddion

 


System di-arian i dalu am ginio ysgol

Mae'r ysgol wrthi'n symud i system di-arian o dalu am ginio ysgol. Mae eich plentyn wedi cael pecyn i ddod adref gyda ffurflen i wirio bod eich cyfeiriadau ebost a rhifau ffôn yn gywir ac i dderbyn eich caniatad. Mwy o wybodaeth - cliciwch yma.


Caniatâd Hwb

logo HWB

Er mwyn cael y defnydd gorau o wefan Hwb sy'n cael ei ddarparu i ni gan Llywodraeth Cymru, mae angen caniatâd gennych chi fel rhieni a gan y disgyblion. Mae ffurflen ganiatâd wedi ei hanfon adref gyda pob plentyn, ac mae copi o'r ffurflen a gwybodaeth bellach trwy'r linciau yn y ffurflen ar gael - cliciwch yma


Bwletin i Rieni: Pasg 2019

Bwletin i Rieni: Pasg 2019

Cliciwch yma i weld mwy.


Mwy o Newyddion - cliciwch yma


Hysbysfwrdd

 

 

 

 

Logon

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: post@ysgolglanymor.cymru